امتیاز حرکت
8.3
از 10

نشر از جانب با دمبل نشسته

 • نام انگلیسی: Seated Side Lateral Raise
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر از جانب با دمبل نشسته

توضیح انجام حرکت نشر از جانب با دمبل نشسته

 1. ابتدا دمبل با وزن مورد نظر خود را پیدا کرده و بر روی انتهای نیمکت صاف یا میز که پشتی دارد نشسته و پاهای خود را برای حفظ تعادل بر روی زمین قرار دهید.
 2. دمبل‌ها را در دستان خود بصورتی بگیرید که کف دست به سمت بدن باشد، دست‌ها صاف در کنار بدن حفظ کنید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید و کمر خود را ثابت حفظ کرده‌اید، از قسمت آرنج کمی دست‌های خود را خم کنید و به آرامی به سمت بالا و کمی به سمت جلو آورده تا با زمین موازی شود.
 5. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
shoulders - guide-12.gif

حرکات جایگزین نشر از جانب با دمبل نشسته