امتیاز حرکت
9.1
از 10

نشر از جانب تک دست با دمبل

 • نام انگلیسی: One-Arm Side Laterals
 • سایر نام‌ها: نشر از جانب ایستاده تک دست با دمبل
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر از جانب تک دست با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر از جانب تک دست با دمبل

 1. ابتدا یک دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و دست دیگری که خالی است جایی مانند میز بالا سینه را برای تعادل بگیرید.
 2. کمر صاف پاها به اندازه عرض شانه باز شود.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، کمر خود را صاف نگه داشته‌ و با دست صاف و فقط با خم کردن مقدار جزئی آرنج دمبل را در جانب بدن بالا آورید تا دستتان موازی با زمین شود.
 5. پس از یک ثانیه مکس درحالیکه که نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
 6. پس از انجام تعداد تکرار مذکور حال همین حرکت را با دست مخالف انجام دهید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر