امتیاز حرکت
8.1
از 10

ددلیفت رومانیایی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ددلیفت رومانیایی

توضیح انجام حرکت ددلیفت رومانیایی

  1. ابتدا در مرکز میله هالتر قرار گرفته پاها به اندازه عرض باسن و دست‌های خود را به اندازه عرض شانه باز کنید، گرفتن میله به طوری باشد که کف دست‌ها در سمت بدن باشد.
  2. قوس کمر را حفظ کنید شانه‌ها را به عقب دهیدو زانوها را کمی خم کنید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. میله را به سمت پایین آورده بطوریکه باسن را به سمت عقب متمایل کنید، میله هالتر را نزدیک بدن حفظ کنید. با حفظ موقعیت بدن یعنی سر رو به جلو و شانه‌ها به سمت عقب به حداکثر دامنه کشش عضله همسترینگ خواهید رسید.
  5. پس از رسیدن به انتهای حرکت مجددا به نقطه شروع بازگردید.
عضله همسترینگ

حرکات جایگزین ددلیفت رومانیایی

محاسبه‌گر