امتیاز حرکت
8.6
از 10

شکم خلبانی

 • نام انگلیسی: Knee/Hip Raise On Parallel Bars
 • سایر نام‌ها: زیر شکم خلبانی
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شکم
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دیگر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت شکم خلبانی

توضیح انجام حرکت شکم خلبانی

 1. بر روی میز بالا آوردن عمودی پاها ایستاده و ساعدها را بر روی پد طرفین میز قرار دهید و دو میله را بگیرید. زاویه بین ساعد و بازو باید 90 درجه باشد.
 2. کمر باید صاف باشد و پایین کمر به پد کمری دستگاه چسبیده و پاها بصورت آویزان باشند.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، پاهای خود را به آرامی به سمت بالا آورده و پاها جفت یکدیگر و زانوها خم باشند و ران‌ها باید با زمین موازی گردد.
 5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین شکم خلبانی

محاسبه‌گر