امتیاز حرکت
8.4
از 10

پرس بالا سینه دمبل دست موازی

 • نام انگلیسی: Incline Dumbbell Bench With Palms Facing In
 • سایر نام‌ها: Neutral Incline Dumbbell Bench Press، پرس بالا سینه دمبل کف دست روبرو هم
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس بالا سینه دمبل دست موازی

توضیح انجام حرکت پرس بالا سینه دمبل دست موازی

 1. بر روی میز بالا سینه خوابیده و دو دمبل را با دست گرفته و آنها را بر روی ابتدای ران پا قرار دهید. دستان باید بصورت موازی باشند.
 2. با کمک پا دمبل‌ها را در یک زمان بالا آورده و فاصله بین دست‌ها باید اندازه عرض شانه باشد.
 3. دستان باید به حالت موازی یعنی کف دست‌ها مقابل هم باشد و شانه، آرنج و ساعد باید در یک خط باشند.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی دستان خود را پایین آورده و در طول انجام حرکت باید کنترل کامل بر روی دمبل‌ها داشته باشید.
 6. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به آرامی به نقطه شروع بازگشته و برای انجام این کار با عضله سینه انجام دهید و در نقطه اوج حرکت یک مکث داشته باشید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین پرس بالا سینه دمبل دست موازی

محاسبه‌گر