امتیاز
9.2
از 10

پرس بالا سینه با دمبل

 • نام انگلیسی: Incline Dumbbell Press
 • سایر نام‌ها: بالا سینه دمبل، پرس بالا سینه دمبل
 • نوع حرکت: هوازی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس بالا سینه با دمبل

توضیح انجام حرکت پرس بالا سینه با دمبل

 1. بر روی میز بالا سینه در حالی که دو دمبل در دست دارید خوابیده و دمبل ها را بر روی بالای زانوی خود قرار دهید سپس به کمک پاهای خود در حالی که دمبل ها را در دست دارید بالا آورده و دستان خود را در مقابل عضله سینه قرار دهید.
 2. این نقطه شروع شما میباشد.
 3. در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید دمبل ها را پایین آورده بطوریکه بین ساعد و بازو شما باید زاویه 90 درجه وجود داشته باشد.
 4. نقطه اوج دامنه حرکت زمانی است که آرنج های شما کمی به سمت عقب بیاید و عضله سینه کش بیاید در یک نقطه یک مکث کوتاه داشته باشید.
 5. مجددا به آرامی در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید و عضله سینه را منقبض میکنید به نقطه شروع حرکت بازگردید.
احتیاط

اگر برای اولین بار است که این حرکت را انجام میدهید یا از وزنه سنگین استفاده میکنید از حریف تمرین خود بخواهید بالای سر شما ایستاده و در صورت نیاز به شما کمک کند.

chest - 1.gif
محاسبه‌گر