امتیاز حرکت
9
از 10

فلای بالا سینه با سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فلای بالا سینه با سیم کش

توضیح انجام حرکت فلای بالا سینه با سیم کش

  1. برای انجام حرکت ابتدا میز بالا سینه را در مرکز سیم کش دستگاه قرار دهید و قرقره‌ها را در پایین‌ترین نقطه آورید.
  2. میز بالا سینه را در زاویه 45 درجه قرار دهید و وزنه مورد نظر را انتخاب کنید.
  3. ابتدا با هر دست میله طرفین دستگاه را گرفته و بر روی میز بالا سینه خوابیده و دستان خود را صاف بالا آورده و در مقابل صورت نگه‌دارید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، دستان خود را از ناحیه آرنج کمی خم کنید و به آرامی به پایین آورده تا یک کمان بزرگ ایجاد شود و تا زمانی به پایین آماده که احساس کشیده شدن عضلات سینه را حس کنید.(در انجام حرکت تنها مفصل شانه در انجام حرکت درگیر بوده و دست‌ها نباید در انجام حرکت دخالتی داشته باشند)
  6. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید با انقباض عضلات سینه به آرامی به نقطه شروع بازگردید و یک ثانیه مکث کنید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین فلای بالا سینه با سیم کش

محاسبه‌گر