یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو هالتر چکشی با صفحه هالتر

 • نام انگلیسی: Hammer Plate Curl
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دیگر
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو هالتر چکشی با صفحه هالتر

توضیح انجام حرکت جلو بازو هالتر چکشی با صفحه هالتر

 1. یک صفحه هالتر را با دو دست از طرفین گرفته و صاف بایستید و دست‌ها را کاملا صاف کنید.
 2. پاها را اندازه عرض شانه باز کنید و انتهای صفحه هالتر باید بر روی ران پا قرار بگیرید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ موقعیت بخش بالایی دست‌ها آرنج را خم کنید و صفحه هالتر را به سمت بالا بیاورید. صفحه هالتر را تا کمی بیش از 90 درجه بالا آورید.
 5. پس از یک ثانیه مکث و انقباض عضله درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif

حرکات جایگزین جلو بازو هالتر چکشی با صفحه هالتر