امتیاز حرکت
8.9
از 10

جلو بازو چکشی با صفحه هالتر


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

توضیح انجام حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

  1. یک صفحه هالتر را با دو دست از طرفین گرفته و صاف بایستید و دست‌ها را کاملا صاف کنید.
  2. پاها را اندازه عرض شانه باز کنید و انتهای صفحه هالتر باید بر روی ران پا قرار بگیرید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ موقعیت بخش بالایی دست‌ها آرنج را خم کنید و صفحه هالتر را به سمت بالا بیاورید. صفحه هالتر را تا کمی بیش از 90 درجه بالا آورید.
  5. پس از یک ثانیه مکث و انقباض عضله درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو

حرکات جایگزین جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

محاسبه‌گر