امتیاز حرکت
9.1
از 10

جلو بازو دمبل چکشی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو دمبل چکشی

توضیح انجام حرکت جلو بازو دمبل چکشی

  1. ابتدا بر روی پاهای خود ایستاده و کمر خود را صاف کنید و سینه رو به سمت جلو دهید سپس دمبل‌ها را با دو دست گرفته و آرنج‌ها را نزدیک کمر نگه دارید.
  2. کف هر دو دست باید به سمت کمر باشد، این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید و بازوها در جای خود ثابت و فقط ساعدها به وسیله خم شدن آرنج و انقباض بازوها دمبل‌ها را به سمت بالا آورده تا روی ساعد با زمین موازی شده و در اوج دامنه حرکت برای 1 ثانیه مکث کنید.
  4. سپس در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید با رعایت همین شرایط به نقطه شروع بازگردید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو
محاسبه‌گر