یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو دمبل چکشی

 • نام انگلیسی: Hammer Curls
 • سایر نام‌ها: جلو بازو همر
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: گردن
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو دمبل چکشی

توضیح انجام حرکت جلو بازو دمبل چکشی

 1. ابتدا بر روی پاهای خود ایستاده و کمر خود را صاف کنید و سینه رو به سمت جلو دهید سپس دمبل‌ها را با دو دست گرفته و آرنج‌ها را نزدیک کمر نگه دارید.
 2. کف هر دو دست باید به سمت کمر باشد، این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید و بازوها در جای خود ثابت و فقط ساعدها به وسیله خم شدن آرنج و انقباض بازوها دمبل‌ها را به سمت بالا آورده تا روی ساعد با زمین موازی شده و در اوج دامنه حرکت برای 1 ثانیه مکث کنید.
 4. سپس در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید با رعایت همین شرایط به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif