امتیاز
9
از 10

پرس سرشانه با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سرشانه با دمبل

توضیح انجام حرکت پرس سرشانه با دمبل

  1. درحالیکه دمبل‌ها با وزن مناسب به دست دارید بر روی صندلی که پشتی دارد نشسته و دمبل‌ها را بر روی ابتدای ران پای خود بگذارید.
  2. دمبل‌ها را به کمک پاهایتان به سمت بالا آورده تا دستاهایتان بصورت عمودی در بالا سرشانه قرارگیرند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دستاهایتان را به صورتی عمود به سمت بالا برده تا کاملا صاف شوند.
  5. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس سرشانه با دمبل

محاسبه‌گر