یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

کرانچ بر روی میز با شیب منفی

 • نام انگلیسی: Decline Crunch
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شکم
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: فقط وزن بدن
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت کرانچ بر روی میز با شیب منفی

توضیح انجام حرکت کرانچ بر روی میز با شیب منفی

 1. ابتدا پاهای خود را در پدهای تعبیه شده در پایین دستگاه قفل کنید و بر روی صندلی بخوابید.
 2. با دست‌های خود سرتان را از دو طرف بگیرید اما انگشتان را در هم گره نزنید.
 3. برای درگیر شدن بهتر عضلات شکم مقدار جزنی پایین کمر را به سمت میز فشار دهید.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با فشردن بیشتر پایین کمر به میز شانه‌ها را تقریبا 10 سانتی‌متر به سمت بالا آورید و در یک نقطه عضلات شکم را منقبض کنید و برای یک ثانیه مکث کنید.
 6. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین کرانچ بر روی میز با شیب منفی