یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

کرانچ شکم با دستگاه

 • نام انگلیسی: Ab Crunch Machine
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شکم
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت کرانچ شکم با دستگاه

توضیح انجام حرکت کرانچ شکم با دستگاه

 1. ابتدا با توجه به قدرت بدنی وزن مورد نظر را انتخاب کرده سپس بر روی دستگاه نشسته و پاهای خود را پشت پدهای تعبیه شده برای پا قرار داده و همچنین با دو دست دستگیره‌های تعبیه شده در قسمت بالایی دستگاه را بگیرید و اگر دستگاه محل قرار دادن پشت بازو دارد پشت بازوها را بر روی آن قرار دهید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، همزمان و به آرامی پاهای خود را به سمت بالا و قسمت بالایی کمر را به سمت پایین آورید و این حرکت باید با عضله شکم انجام شود.
 4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین کرانچ شکم با دستگاه