امتیاز
9.1
از 10

بارفیکس مچ برعکس


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت بارفیکس مچ برعکس

توضیح انجام حرکت بارفیکس مچ برعکس

  1. میله بارفیکس را بصورتی که کف دست در مقابل صورت باشد گرفته و فاصله بین دستان باید کمتر از عرض شانه باشد.
  2. در حالیکه دو دست صاف است و فاصله مناسب از یکدیگر را دارد، به کمر قوس داده و سینه را بیرون دهید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با نگهداشتن آرنج‌ها به بدن با کمک انقباض عضله جلوبازو دستان خود را جمع کرده و کمر را بالا آورید و حداقل سر باید به نزدیکی میله برسد.
  5. پس از یک ثانیه مکث و انقباض در نقطه اوج حرکت، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضله زیر بغل - لت

حرکات جایگزین بارفیکس مچ برعکس

محاسبه‌گر