امتیاز حرکت
8.7
از 10

ساق پا پرس با دستگاه پرس پا

 • نام انگلیسی: Calf Press On The Leg Press Machine
 • سایر نام‌ها: ساق پا پرس با پرس پا
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: ساق پا
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ساق پا پرس با دستگاه پرس پا

توضیح انجام حرکت ساق پا پرس با دستگاه پرس پا

 1. بر روی دستگاه پرس پا نشسته و پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و بر روی صفحه مقابل خود قرار دهید.
 2. حال پنجه پاهای خود را در قسمت پایینی صفحه قرار داده تا به راحتی بتوانید با کمک عضله ساق پا پاشنه را عقب و جلو ببرید. توجه داشته باشید در طول انجام حرکت نباید زانوها قفل شوند. زاویه بین کمر و پاها باید 90 درجه باشد.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با کمک عضله ساق پا پنجه پاها را به سمت جلو فشار دهید و تا جایی که عضله ساق پا منقبض میشود ادامه دهید. در طول حرکت زانو باید در محل ثابت قرار گیرد و تکان نداشته باشد.
 5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع برگشته و کمی بیشتر از نقطه شروع به عقب آمده به طوریکه پنجه عقب‌تر از پاشنه قرارگیرد.
calves - calves.gif

حرکات جایگزین ساق پا پرس با دستگاه پرس پا

محاسبه‌گر