یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

ساق پا ایستاده

 • نام انگلیسی: Standing Calf Raises
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: ساق پا
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت ساق پا ایستاده

توضیح انجام حرکت ساق پا ایستاده

 1. ابتدا بر روی دستگاه ایستاده و با توجه به قدتان ارتفاع پدهایی که بر روی کول قرار می‌گیرد را تنظیم کنید. سپس پنجه پاهای خود را بر روی صفحه قرار دهید تا امکان بالا و پایین رفتن پاشنه فراهم شود. کمر شما باید صاف باشد و خم نشوید و همچنین زانوها نباید قفل شوند و باید کمی خم شده باشند.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، پاشنه‌های پاهای خود را بالا آورده و تا حدی بالا آورده که منعطف شود و در طول انجام حرکت مطمئن شوید که زانو خم نمی‌شود.
 4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
calves - calves.gif