امتیاز حرکت
9
از 10

ساق پا ایستاده


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ساق پا ایستاده

توضیح انجام حرکت ساق پا ایستاده

  1. ابتدا بر روی دستگاه ایستاده و با توجه به قدتان ارتفاع پدهایی که بر روی کول قرار می‌گیرد را تنظیم کنید. سپس پنجه پاهای خود را بر روی صفحه قرار دهید تا امکان بالا و پایین رفتن پاشنه فراهم شود. کمر شما باید صاف باشد و خم نشوید و همچنین زانوها نباید قفل شوند و باید کمی خم شده باشند.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، پاشنه‌های پاهای خود را بالا آورده و تا حدی بالا آورده که منعطف شود و در طول انجام حرکت مطمئن شوید که زانو خم نمی‌شود.
  4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
calves - calves.gif
محاسبه‌گر