امتیاز حرکت
8.4
از 10

سیم کش آیرون کراس

 • نام انگلیسی: Cable Iron Cross
 • سایر نام‌ها: صلیب آهنی سیم کش، سیم کش صلیب
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت سیم کش آیرون کراس

توضیح انجام حرکت سیم کش آیرون کراس

 1. قرقره سیم کش را در بالاترین نقطه گذاشته و وزنه مناسب را انتخاب کنید و با هر دست یک سیم کش را بگیرید.
 2. در مرکز سیم کش دستگاه ایستاده و دستان خود را در کنار بدن بالا آورید، سینه را جلو بیاورید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آرنج‌ها را صاف نگه‌دارید و دست‌ها را آهسته به طرفین بدن نزدیک کنید.
 5. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین سیم کش آیرون کراس

محاسبه‌گر