امتیاز حرکت
9
از 10

نشر از جلو با سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر از جلو با سیم کش

توضیح انجام حرکت نشر از جلو با سیم کش

  1. ابتدا قرقره سیم کش را پایین آورده و میله صاف متوسط را به آن اضافه کنید.
  2. به سیم کش پشت کرده، خم شده و طرفین میله را با دو دست بگیرید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ کمر صاف و بدون حرکت دست‌های خود را کمی از ناحیه آرنج خم و تا جایی که با زمین موازی شود بالا آورید.
  5. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین نشر از جلو با سیم کش

محاسبه‌گر