امتیاز
8.8
از 10

پرس بالا سینه با هالتر


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس بالا سینه با هالتر

توضیح انجام حرکت پرس بالا سینه با هالتر

  1. ابتدا میله هالتر را با وزنه متناسب پر کنید.
  2. بر روی میز بالا سینه خوابیده، پاها بر روی سطح زمین قرار دهید، قوس کمر را حفظ کنید و کتف‌ها به سمت یکدیگر جمع شده باشند.
  3. دستان خود را به اندازه متوسط کمی بیش از عرض شانه میله را گرفته و از روی میز بلند کنید. و میله باید بالای عضله سینه و دستانتان باید عمود بر سطح زمین باشند.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، میله را به سمت جناغ سینه پایین آورده و و فقط آرنج‌ها را خم کنید و در طول انجام حرکت نباید میله را به طرفین تکان دهید.
  6. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین پرس بالا سینه با هالتر

محاسبه‌گر