امتیاز
8.8
از 10

پرس پا با دستگاه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس پا با دستگاه

توضیح انجام حرکت پرس پا با دستگاه

  1. ابتدا وزنه مورد نظر خود را بر روی دستگاه قرار دهید و سپس بر روی صندلی دستگاه نشسته و پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و در صفحه مقابل خود قرار دهید.
  2. اطمینان حاصل کنید که زانوهای خود را در حالت قفل شده قرار نداده‌اید و باسن شما در جای مناسب این صندلی میباشد و سپس ضامن‌های محافظ را آزاد کنید و در این حالت صفحه روبروی شما در حالت آزاد قرار دارد.
  3. دستگیره های کناری تعبیه شده دستگاه را گرفته تا باعث ثابت ماندن شما شود.
  4. این نقطه شروع شما میباشد.
  5. زمانی که نفس خود را به داخل میدهید به آرامی اجازه دهید صفحه به سمت شما آمده و پاشنه پای شما با باسن باید زاویه 90 درجه ایجاد کنید.
  6. پس از یک ثانیه مکث در حالی که نفس خود را به بیرون میدهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر