امتیاز حرکت
8.2
از 10

کشش به طرفین با کش ورزشی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت کشش به طرفین با کش ورزشی

توضیح انجام حرکت کشش به طرفین با کش ورزشی

  1. صاف بایستید و پاها را به اندازه‌ی عرض شانه باز کنید و زانوهایتان را کمی خم کنید.
  2. با دو دست وسط کش بدنسازی را صاف رو به جلو بگیرید به طوری که کف دست ها با زمین موازی باشد.
  3. این نقطه شروع می‌‎باشد.
  4. دستها را مانند حرکت فلای معکوس از هم دور کنید تا احساس کنید تیغه های شانه به هم میرسند.
  5. پس از یک ثانیه مکث به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین کشش به طرفین با کش ورزشی

محاسبه‌گر