امتیاز حرکت
8.4
از 10

فیس پول


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فیس پول

توضیح انجام حرکت فیس پول

  1. در مقابل یکی از میله‌های سیم کش دستگاه ایستاده و محل قرارگیری قرقره را در مقابل سینه خود انتخاب کنید.
  2. دستگیره طنابی را به گیره وصل کرده و با دو دست خود انتهای طناب را گرفته بطوریکه انگشتان شصت در مقابل همدیگر باشند.
  3. یک قدم به عقب رفته تا دستانتان صاف و موازی با زمین باشد.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آرنج دستان خود را خم کرده تا دستانتان به سمت بالای صورت شما بیاید و در طول انجام حرکت باید بازوها ثابت بود و موازی با زمین باشد.
  6. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر