امتیاز
8.9
از 10

پرس دمبل آرنولدی

 • نام انگلیسی: Arnold Dumbbell Press
 • سایر نام‌ها: پرس آرنولدی، پرس سرشانه آرنولدی
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس دمبل آرنولدی

توضیح انجام حرکت پرس دمبل آرنولدی

 1. بر روی صندلی که پشتی دارد نشسته و دو دمبل را در مقابل سینه خود بگیرید، کف دستان در مقابل بدن و آرنج‌ها خم شود.
 2. نقطه شروع حرکت باید مثل اوج دامنه حرکت در جلو بازو دمبل باشد.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید با چرخاندن مچ دستانتان، دمبل‌ها را به سمت بالا تا صاف شدن دستان بالا ببرید.
 4. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه که نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس دمبل آرنولدی

محاسبه‌گر