امتیاز
8.6
از 10

جلو بازو دمبل چکشی متناوب


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو دمبل چکشی متناوب

توضیح انجام حرکت جلو بازو دمبل چکشی متناوب

  1. ابتدا یک جفت دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و هر کدام را با دست خود طوری بگیرید که کف دست‌ها مقابل هم باشند(بصورت موازی).
  2. کمر صاف، سر رو به جلو، آرنج‌های نزدیک کمر حفظ شوند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالی‌که قسمت بالایی بازو ثابت است، نفس خود را به بیرون دهید و دست راست خود را با خم کردن آرنج بالا آورده تا انقباض کامل عضله بازو شکل گرفته و دمبل تقریبا تا سرشانه بالا آید. در این نقطه برای فشار نهایی به عضله بازو 1 ثانیه مکث کنید.
  5. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. حال همین کار را با دست چپ خود انجام دهید. پس از انجام با دست چپ کل این فرایند 1 تکرار محاسبه خواهد شد.
  7. سپس به صورت متناوب همین کار را با توجه به تعداد تکرار انجام دهید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو

حرکات جایگزین جلو بازو دمبل چکشی متناوب

محاسبه‌گر