یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی برعکس دویدن هستید

فواید دویدن برعکس

دویدن برعکس که غالبا در برنامه ریزی تمرینی ورزشکاران حرفه ای گنجانده میشود میتواند با درگیر کردن عضلات کم کارتر در زندگی روز مره و تقویت بیشتر آنها موجب جلوگیری از آسیب دیدگی گردد.

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!