یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

پرس پا دستگاه پا باز

 • نام انگلیسی: Wide-Stance Leg Press
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: چهار سر زانو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت پرس پا دستگاه پا باز

توضیح انجام حرکت پرس پا دستگاه پا باز

 1. ابتدا وزن مورد نظر را بر روی دستگاه قرار دهید.
 2. بر روی دستگاه نشسته و پاها را باز کنید و کمر خود را صاف کنید، سر بالا و سینه جلو و با فشار دادن زانوها کفه پرس پا را از حالت قفل در آورید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. کفه پرس پا را با خم کردن زانو و جمع کردن پاها به داخل شکم به پایین آورده. لگن را ثابت نگهدارید و به ستون فقرات اجازه ندهید به آن فشار وارد شود.
 5. پس از یک مکث کوتاه آهسته به نقطه شروع بازگردید.
quadriceps - quadriceps.gif