امتیاز حرکت
8.2
از 10

اسکوات هالتر پا باز


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات هالتر پا باز

توضیح انجام حرکت اسکوات هالتر پا باز

  1. ابتدا در رک اسکوات قرار گرفته و هالتر را به وزنه مناسب پر کنید و زیر هالتر رفته و هالتر را بر روی پشت شانه بگذارید و تیغه‌های شانه را به هم نزدیک و منقبض کنید و با دستان خود محکم میله را گرفته و برای انجام راحت حرکت آرنج‌ها را به عقب ببرید.
  2. میله هالتر را از جایگاهش خارج کننید و قوس پایین کمر را حفظ کنید. یک قدم به عقب آمده و پاهای خود را بالاتر از عرض شانه باز کنید و انگشتان پا باید به سمت بیرون یعنی خط فرضی که زانو به سمتش خم می‌شود. گردن را در حالت عادی نگه دارید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، با عقب آوردن باسن به سمت پایین بیایید و تا جایی پایین بیاید که باسن با زمین موازی باشد.
  5. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به کمک نیرو کف پا، زانو به سمت بالا بیاید و به نقطه شروع بازگردید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر