امتیاز حرکت
8.2
از 10

اَبداکتور ران

 • نام انگلیسی: Thigh Abductor
 • سایر نام‌ها: بیرون ران دستگاه، دورکننده ران دستگاه
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دور کننده
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اَبداکتور ران

توضیح انجام حرکت اَبداکتور ران

 1. برای شروع بر روی دستگاه بیرون پا نشسته و وزنه را انتخاب کنید، وقتی پاها را به درستی بر روی محل تعبیه شده گذاشتید. دستگیره‌هایی که در طرفین تعبیه شده را با دست‌های بگیرید. کل بدن باید ثابت باشد.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته پاهای خود را با فشار به پدهای طرفین از هم دور کنید.
 4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
 5. برای پیش‌گیری از هرگونه آسیب دیدگی در طول انجام حرکت بالا تنه خود را تکان ندهید.
abductors - abductors.gif