امتیاز حرکت
8.2
از 10

اَبداکتور ران


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اَبداکتور ران

توضیح انجام حرکت اَبداکتور ران

  1. برای شروع بر روی دستگاه بیرون پا نشسته و وزنه را انتخاب کنید، وقتی پاها را به درستی بر روی محل تعبیه شده گذاشتید. دستگیره‌هایی که در طرفین تعبیه شده را با دست‌های بگیرید. کل بدن باید ثابت باشد.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته پاهای خود را با فشار به پدهای طرفین از هم دور کنید.
  4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
  5. برای پیش‌گیری از هرگونه آسیب دیدگی در طول انجام حرکت بالا تنه خود را تکان ندهید.
abductors - abductors.gif
محاسبه‌گر