امتیاز حرکت
9.3
از 10

ددلیفت سومو


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ددلیفت سومو

توضیح انجام حرکت ددلیفت سومو

  1. در وسط میله بایستید و پاهای خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید، خم شوید و میله هالتر را بگیرید. دستان باید وسط میله را گرفته و تنها یک کف دست باهم فاصله داشته باشند برای گرفتن میله میتوانید مچ یک دست برعکس باشد.
  2. نفس عمیق کشیده و سر و سینه بالا و با باسن و صاف کردن زانوها اجازه دهید میله را بلند کنید.
  3. زمانی که میله هالتر از زانوها عبور کرد بالا تنه را کمی به عقب کشیده تیغه‌های شانه را جمع کنید.
  4. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر