امتیاز
6
از 10

راه رفتن با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت راه رفتن با دمبل

توضیح انجام حرکت راه رفتن با دمبل

  1. ابتدا با هر دست یک عدد دمبل را بصورت موازی باهم در کنار بدن نگه داشته و صاف بایستید.
  2. حال با رعایت فرم صحیح شانه‌ها شروع به راه رفتن نمایید.
  3. با توجه به مدت زمان یا میزان برنامه تمرینی خود به راه رفتن ادامه دهید.
ساعد
محاسبه‌گر