امتیاز حرکت
8.4
از 10

پل اور دمبل دست صاف


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پل اور دمبل دست صاف

توضیح انجام حرکت پل اور دمبل دست صاف

  1. ابتدا بصورت عمود بر روی یک میز تخت خوابیده بطوریکه تنها تیغه سرشانه بر روی میز قرار بگیرد و پاها بدن را بصورت صاف نگهدارند.
  2. از حریف تمرین خود بخواهید دمبل را به شما بدهد و با دو دست دمبل را محکم بگیرید. آرنج‌های خود را خم نکنید و دمبل را صاف و در مقابل سینه قرار بگیرید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی دمبل را در حالیکه دستانتان صاف است به پشت سر آورده و کشیدگی عضله سینه را احساس کنید.
  5. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
  6. پس از یک مکث مجددا تکرار کنید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر