امتیاز حرکت
8.8
از 10

ددلیفت دمبل پا صاف


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ددلیفت دمبل پا صاف

توضیح انجام حرکت ددلیفت دمبل پا صاف

  1. یک جفت دمبل را با دست‌های و در جانب بگیرید.
  2. عرض بین پاها به اندازه عرض شانه یا پاها جمع باشند، کمر صاف نگاه رو به جلو.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با حفظ موقعیت زانوها در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، با خم شدن از ناحیه پایین کمر و حفظ قوس کمر دمبل‌ها را پایین برده و تا جایی ادامه دهید که کشیدگی در ناحیه همسترینگ را احساس کنید.
  5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.

درصورتی که مشکلاتی در ناحیه پایین کمر دارید این حرکت توصیه نمی‌شود.

عضله همسترینگ
محاسبه‌گر