یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

ددلیفت پا صاف

 • نام انگلیسی: Stiff-Legged Barbell Deadlift
 • سایر نام‌ها: ددلیفت با پاهای صاف، لیفت پاها صاف
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: همسترینگ
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت ددلیفت پا صاف

توضیح انجام حرکت ددلیفت پا صاف

 1. میله هالتر را با دستان خود طوری بگیرید که انگشتان شصت در مقابل هم قرار گیرند و در صورتی که وزن سنگین لیفت می‌کنید از بند لیفت استفاده کنید.
 2. صاف بایستید و پاها خود اندازه عرض شانه و یا بیشتر باز کنید و زانوها کمی خم باشند.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، زانو را ثابت نگه دارید و هالتر را بصورت عمود به سمت پایین آورده و برای انجام اینکار از ناحیه پایین کمر خم شوید(توجه کنید کمر باید صاف باشد) و تا جایی پایین بروید که نزدیک به زمین شده و کشیده شدن عضلات همسترینگ را احساس می‌کنید.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، کمر خود را صاف و به نقطه شروع بازگردید.
hamstrings - Hamstrings.gif