امتیاز حرکت
8.3
از 10

ددلیفت پا صاف

 • نام انگلیسی: Stiff-Legged Barbell Deadlift
 • سایر نام‌ها: ددلیفت با پاهای صاف، لیفت پاها صاف
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: همسترینگ
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ددلیفت پا صاف

توضیح انجام حرکت ددلیفت پا صاف

 1. میله هالتر را با دستان خود طوری بگیرید که انگشتان شصت در مقابل هم قرار گیرند و در صورتی که وزن سنگین لیفت می‌کنید از بند لیفت استفاده کنید.
 2. صاف بایستید و پاها خود اندازه عرض شانه و یا بیشتر باز کنید و زانوها کمی خم باشند.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، زانو را ثابت نگه دارید و هالتر را بصورت عمود به سمت پایین آورده و برای انجام اینکار از ناحیه پایین کمر خم شوید(توجه کنید کمر باید صاف باشد) و تا جایی پایین بروید که نزدیک به زمین شده و کشیده شدن عضلات همسترینگ را احساس می‌کنید.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، کمر خود را صاف و به نقطه شروع بازگردید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر