امتیاز
8.2
از 10

هیزم شکن سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت هیزم شکن سیم کش

توضیح انجام حرکت هیزم شکن سیم کش

  1. ابتدا قرقره سیم کش را بالاتر از سر خود ببرید. سپس یک دستگیره به آن وصل کنید.
  2. دستگیره را با دست چپ گرفته و سمت چپ بدن در مقابل دستگاه باشد. یک قدم از دستگاه فاصله و پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که نفس خود را بیرون می‌دهید، با دست راست هم دستگیره را گرفته و با انجام یک حرکت موربی، سیم کش را به سمت پای راست پایین آورید.
  5. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. با توجه به تعداد تکرار در برنامه تمرین خود این حرکت را برای همین سمت(سمت چپ) تکرار و سپس برای سمت دیگر(سمت راست) نیز انجام دهید.
abdominals - abs.gif
محاسبه‌گر