امتیاز حرکت
7.5
از 10

جامپ اسپلیت


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جامپ اسپلیت

توضیح انجام حرکت جامپ اسپلیت

  1. در فرم حرکت لانگ، یک پا جلو و یک پا عقب که زانوی پای عقبی نزدیک زمین باید باشد.
  2. اطمینان حاصل کنید زانوی پای جلویی در نزدیکی نوک پا باشد.
  3. همزمان با هر دو پا هرچقدر میتوانید بپرید و برای افزایش پرش از دستان کمک بگیرید.
  4. در زمان اوج پرش پاهای خود را نزدیک هم بیاورید و در زمان فرود پا جلو به عقب و پای عقبی به جلو تغییر مکان دهند و مجددا با توجه به تعداد یا زمان این کار را انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر