یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو عنکبوتی

 • نام انگلیسی: Spider Curl
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر EZ
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو عنکبوتی

توضیح انجام حرکت جلو بازو عنکبوتی

 1. برای شروع ابتدا هالتر را بر روی محل نشستن دستگاه لاری قرار دهید و سپس بر روی پدی که دست‌ها را قرار می‌دهید با صورت تکیه داده بطوریکه که زیر سینه بر روی لبه پد قرارگیرد و از محل قرارگیری پاها برای حفظ تعادل اطمینان حاصل کنید.
 2. برای شروع هالتر را در دست گرفته(فاصله دست‌ها اندازه عرض شانه) و پشت بازوها را به لبه پد برای تکیه‌گاه قرار دهید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با خم کردن آرنج‌ها و انقباض جلوبازو هالتر را تقریبا بیش از 90 درجه بالا آورید.
 5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif