امتیاز حرکت
9.2
از 10

جلو بازو عنکبوتی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو عنکبوتی

توضیح انجام حرکت جلو بازو عنکبوتی

  1. برای شروع ابتدا هالتر را بر روی محل نشستن دستگاه لاری قرار دهید و سپس بر روی پدی که دست‌ها را قرار می‌دهید با صورت تکیه داده بطوریکه که زیر سینه بر روی لبه پد قرارگیرد و از محل قرارگیری پاها برای حفظ تعادل اطمینان حاصل کنید.
  2. برای شروع هالتر را در دست گرفته(فاصله دست‌ها اندازه عرض شانه) و پشت بازوها را به لبه پد برای تکیه‌گاه قرار دهید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با خم کردن آرنج‌ها و انقباض جلوبازو هالتر را تقریبا بیش از 90 درجه بالا آورید.
  5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو
محاسبه‌گر