امتیاز حرکت
8
از 10

بالابردن باسن با اسمیت


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت بالابردن باسن با اسمیت

توضیح انجام حرکت بالابردن باسن با اسمیت

  1. یک میز تخت را وسط دستگاه اسمیت قرار دهید و بر روی آن خوابیده و کف پاهای خود را به میله اسمیت بچسبانید و با بالا بردن پنجه و فشار رو به بالا میله را از حالت قفل خارج کنید. برای تمرکز بهتر و بیشتر بادستان خود طرفین دستگاه را بگیرید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید، حرکت را با چرخش باسن شروع کنید، با منقبض کردن ستون فقرات باسن را به سمت بالا آورید و در طول انجام حرکت زانوهای خود را قفل نکنید.
  4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif
محاسبه‌گر