امتیاز حرکت
8.8
از 10

پل باسن تک پا


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پل باسن تک پا

توضیح انجام حرکت پل باسن تک پا

  1. بر روی زمین خوابیده و زانوهای خود را خم کنید.
  2. یک پا را از زمین بلند کرده و از زانو کمی خم کنید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با فشردن پاشنه پای که بر روی زمین است باسن خود را از زمین بلند کنید درحالیکه پای که از زمین بلند شده خم نمیشود.
  5. تا جایی که قادر هستید بالا آمده و پس از یک مکث کوتاه به نقطه شروع بازگردید.
عضله سرینی - باسن
محاسبه‌گر