امتیاز حرکت
8.2
از 10

ددلیفت تک پا


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ددلیفت تک پا

توضیح انجام حرکت ددلیفت تک پا

  1. یک کتل بل با یک دستتان بگیرید و در کنار بدنتان نگه دارید، بر روی یک پا بایستید و اون پا باید همون پایی باشه که کتل بل به دست دارید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، زانو را کمی خم کنید، مانند حرکت ددلیفت از باسن به بالا رو به جلو خم شوید، پایی که در هوا هست را برای تعادل صاف حفظ کنید و تا جایی که با زمین موازی شوید ادامه دهید.
  4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به نقطه شروع بازگردید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر