یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

نشر از جانب با دمبل

 • نام انگلیسی: Side Lateral Raise
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت نشر از جانب با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر از جانب با دمبل

 1. پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و اگر کمرتان خم است صاف کنید و دمبل‌ها را در دستان خود و در کنار پا نگه دارید
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه کمر خود را صاف و بدون تکانه است نفس خود را به بیرون دهید و به آرامی دست‌هایتان را به سمت بالا آورده تا با سطح زمین موازی شوند.
 4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل میدهید به آرامی به نقطه شروع باز گردید.
shoulders - guide-12.gif