امتیاز حرکت
8.5
از 10

پشت بازو هالتر نشسته از پشت سر

 • نام انگلیسی: Seated Overhead Barbell Triceps Extension
 • سایر نام‌ها: پشت بازو پرس فرانسوی، پشت بازو فرنچ پرس
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سه سر پشت بازو
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو هالتر نشسته از پشت سر

توضیح انجام حرکت پشت بازو هالتر نشسته از پشت سر

 1. هالتر معمولی یا هالتر EZ را در دست گرفته به فاصله بین دست‌ها را به اندازه عرض شانه باشد.
 2. بر روی میز تخت یا صندلی پشتی دار نشسته و با حفظ کمر صاف و قرار دادن پاها بر روی زمین موقعیت خود را حفظ کنید.
 3. میله هالتر را بالا برده و آرنج را نزدیک بدن حفظ کنید تا دست‌ها عمود بر زمین باشند.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آرنج را خم کرده به سمت عقب ببرید تا ساعد عضله جلو بازو را لمس کند.
 6. در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، پس از یک مکث کوتاه به نقطه شروع بازگردید. مجددا در نقطه شروع یک مکث کنید و سپس هالتر را پایین آورید.
عضله سه سر پشت بازو
محاسبه‌گر