امتیاز حرکت
7.1
از 10

آوردن پاها داخل شکم نشسته


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت آوردن پاها داخل شکم نشسته

توضیح انجام حرکت آوردن پاها داخل شکم نشسته

  1. بر روی نیمکت صاف نشسه و پاها صاف و تقریبا موازی با زمین باشند و با دو دست لبه نیمکت را بگیرید.
  2. تقریبا 45 درجه کمر را به عقب مایل کنید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالی‌که نفس خود را به بیرون می‌دهید، پاها و کمر را آهسته به سمت مرکز بدن جمع کنید.
  5. پس از یک ثانیه مکث؛ درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، به نقطه شروع بازگردید.
  6. با توجه به برنامه تمرینی خود این فرایند را تکرار کنید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین آوردن پاها داخل شکم نشسته

محاسبه‌گر