امتیاز حرکت
9
از 10

شراگ دمبل نشسته

 • نام انگلیسی: Seated Dumbbell Shrug
 • سایر نام‌ها: شراگ نشسته با دمبل
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: ذوزنقه
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت شراگ دمبل نشسته

توضیح انجام حرکت شراگ دمبل نشسته

 1. ابتدا یک جفت دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید.
 2. سپس یک نیمکت صاف انتخاب و بر روی لبه آن بنشینید. از نیمکت دارای پشتی نیز می‌توانید استفاده کنید.
 3. دست‌ها صاف، دو دمبل را بصورت موازی در کنار ستون فقرات نگه‌داشته و قوس کمر را حفظ و شانه‌ها را باز و در حالت نرمال نگه دارید.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. آهسته تا جایی که می‌توانید شانه‌های خود را بالا آورید.
 6. پس از یک مکث، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
 7. با توجه به برنامه تمرین همین کار را تکرار کنید.
traps - traps.gif
محاسبه‌گر