امتیاز
8.8
از 10

زیر بغل قایقی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل قایقی

توضیح انجام حرکت زیر بغل قایقی

  1. ابتدا بر روی دستگاه زیر بغل قایقی نشسته و میله V شکل را وصل کنید و با دستان خود میله را گرفته به طوریکه کف دستان در مقابل هم باشد.
  2. پاهای خود را بر روی صفحه مقابل قرار داده و زانوها نباید قفل(صاف) باشدو کمی خمیدگی داشته باشد.
  3. در حالیکه میله V را با دستان خود گرفته‌اید کمر خود را صاف کنید و با عضلات ران زاویه 90درجه داشته باشد و کمر شما باید کمی به عقب انحنا داشته باشد و سینه رو به جلو باشد.
  4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید با خم کردن آرنج‌ها و با صاف نگه داشتن کمر میله V را به سمت شکم خود آورده و برای انجام این کار نیرو را از عضلات زیر بغل بگیرید.
  6. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif
محاسبه‌گر