یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

زیر بغل قایقی

 • نام انگلیسی: Seated Cable Rows
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: میان کمر
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت زیر بغل قایقی

توضیح انجام حرکت زیر بغل قایقی

 1. ابتدا بر روی دستگاه زیر بغل قایقی نشسته و میله V شکل را وصل کنید و با دستان خود میله را گرفته به طوریکه کف دستان در مقابل هم باشد.
 2. پاهای خود را بر روی صفحه مقابل قرار داده و زانوها نباید قفل(صاف) باشدو کمی خمیدگی داشته باشد.
 3. در حالیکه میله V را با دستان خود گرفته‌اید کمر خود را صاف کنید و با عضلات ران زاویه 90درجه داشته باشد و کمر شما باید کمی به عقب انحنا داشته باشد و سینه رو به جلو باشد.
 4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید با خم کردن آرنج‌ها و با صاف نگه داشتن کمر میله V را به سمت شکم خود آورده و برای انجام این کار نیرو را از عضلات زیر بغل بگیرید.
 6. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif