امتیاز
8.4
از 10

نشر خم نشسته با دمبل

 • نام انگلیسی: Seated Bent-Over Rear Delt Raise
 • سایر نام‌ها: Rear Delt Fly
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر خم نشسته با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر خم نشسته با دمبل

 1. ابتدا 2 دمبل با وزن مناسب و یک میز تخت پیدا کنید و در ابتدای این میز بنشینید، پاها را به هم چسبانده و دمبل‌ها را پشت ساق پا بر روی زمین بگذارید.
 2. از کمر خم شوید اما قوس کمر را حفظ کنید و دمبل‌ها را از روی زمین بردارید و کف دستان باید در مقابل یکدیگر باشد.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با ثابت نگهداشتن کمر بدون تکان اضافی آرنج‌ها را کمی خم کنید و در حالتی که دمبل‌ها را در دست گرفته‌ای صاف به طرفین بالا آورده تا دستان با زمین موازی شوند. در انجام حرکات دست‌ها نباید به سمت عقب یا جلو بیایند.
 5. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر