امتیاز حرکت
8.4
از 10

چرخش روسی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت چرخش روسی

توضیح انجام حرکت چرخش روسی

  1. یک تشک بر روی سطح زمین گذاشته و بر روی زمین دراز کشیده و انگشتان پا را در جایی گیر کنید تا در انجام حرکت تکان نخورد. زانوها را خم کنید زاویه بین همسترینگ و ساق پا باید 90 درجه باشد.
  2. بالا تنه خود را بالا برده به طوریکه v شکل شود یک صفحه هالتر سبک در دست گرفته و صاف در قابل خود قرار دهید.
  3. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  4. در حالی که نفس خود را به بیرون میدهید دستان خود را به سمت چپ یا راست آورده و در همین راستا بالاتنه خود به همان سمت متمایل کنید.
  5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل میدهید به آرامی نقطه شروع برگشته و با سمت دیگر بدن همین حرکت را انجام دهید.
abdominals - abs.gif
محاسبه‌گر