یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

فلای معکوس با دستگاه

 • نام انگلیسی: Reverse Machine Flyes
 • سایر نام‌ها: پشت سرشانه دستگاه
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت فلای معکوس با دستگاه

توضیح انجام حرکت فلای معکوس با دستگاه

 1. ابتدا نشیمنگاه صندلی را متناسب با قد خود تنظیم کرده تا دستگیره‌های دستگاه در مقابل سرشانه شما قرار گیرد. وزنه دلخواه را انتخاب کنید و حالا دستگیره‌ها را بگیرید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با یک حرکت نیم‌دایره‌ای دستگیره‌ها را به سمت عقب کشیده و نقطه اوج حرکت زمانی است که دستان شما با کمر در این راستا قرار گیرند.(مانند صلیب)
 4. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
 5. در طول انجام حرکت آرنج‌ها کمی خم شه و تنها عضلات سرشانه و مخصوصا عضله پشتی شانه(infraspinatus) درگیر شود.
shoulders - guide-12.gif
عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!