امتیاز حرکت
8.2
از 10

جلو بازو هالتر مچ برعکس


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو هالتر مچ برعکس

توضیح انجام حرکت جلو بازو هالتر مچ برعکس

  1. ابتدا بر روی پاهای خود ایستاده و یک هالتر سایز کوچک را با توجه به باز بودن دستان به اندازه عرض شانه بطوریکه انگشتان شصت در مقابل هم باشند، بگیرید.
  2. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، سرشانه و بازو خود را ثابت نگه دارید و با کمک خم کردن آرنج‌ها دستان خود را به سمت بالا آورید.
  3. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو
محاسبه‌گر