یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو هالتر مچ برعکس

  • نام انگلیسی: Reverse Barbell Curl
  • سایر نام‌ها:
  • نوع حرکت: قدرتی
  • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
  • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
  • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
  • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو هالتر مچ برعکس

توضیح انجام حرکت جلو بازو هالتر مچ برعکس

  1. ابتدا بر روی پاهای خود ایستاده و یک هالتر سایز کوچک را با توجه به باز بودن دستان به اندازه عرض شانه بطوریکه انگشتان شصت در مقابل هم باشند، بگیرید.
  2. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، سرشانه و بازو خود را ثابت نگه دارید و با کمک خم کردن آرنج‌ها دستان خود را به سمت بالا آورید.
  3. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif
عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!