امتیاز حرکت
8.1
از 10

زیر بغل خم با کش تمرین


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل خم با کش تمرین

توضیح انجام حرکت زیر بغل خم با کش تمرین

  1. ابتدا کش تمرین با مقاومت مناسب انتخاب کنید.
  2. وسط کش بر روی زمین قرار داده و کف دو پا را بر روی آن قرار دهید.
  3. از ناحیه پایین کمر خم شوید. حتما سر در راستای کمر باشد و نیازی به نگاه کردن در آینه یا طرفین را ندارید.
  4. دو طرف کش را طوری گرفته که در زمان بالا آوردن دست‌ها کشش مناسب ایجاد شود.
  5. این نقطه شروع خواهد بود.
  6. با جمع کردن تیغه شانه‌ای و خم کردن دست‌های خود از آرنج، کش را به سمت شکم بالا آورید.
  7. پس از یک مکث به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif
محاسبه‌گر