امتیاز
8.8
از 10

جلو بازو لاری


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو لاری

توضیح انجام حرکت جلو بازو لاری

  1. برای انجام این حرکت شما نیاز به میز لاری و هالتر EZ دارید. هالتر را برداشته و بر روی محل قرارگیری تعبیه شده بر روی میز قرار دهید. کف دست‌ها باید در مقابل بوده و بخاطر شکل میله کمی به سمت داخل باشند.
  2. بازوها را اندازه عرض شانه باز کنید و بر روی پد میز قرار دهید و سینه در مقابل این پد قرارگیرد. دست‌ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و میله هالتر را بالا آورید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته میله هالتر را پایین آورده تا دست‌ها کاملا صاف شوند.
  5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با استفاده از عضله بازو میله را بالا آورده تا عضلات بازو کاملا منقبض شده و تا سرشانه بالا آید. در این نقطه یک ثانیه مکث و انقباض کامل بازوها را انجام دهید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو
محاسبه‌گر