امتیاز حرکت
7.5
از 10

پلایو پوش آپ


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پلایو پوش آپ

توضیح انجام حرکت پلایو پوش آپ

  1. مانند حرکت پوش آپ(شنا) معمولی به حالت دمر روی زمین وزن بدن را با دست و انگشتان پا حفظ کنید.
  2. دست‌ها باید کاملا صاف و فاصله بین آنها اندازه عرض شانه باشد. بدن در طول انجام حرکت کاملا صاف باشد، از سرشانه تا پا باید در یک خط فرضی بوده و ناحیه مرکز بدن بالاتر یا پایین‌تر از این خخط فرض نباشد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با خم کردن آرنج، به سمت زمین حرکت کرده تا تقریبا سینه زمین را لمس کند.
  5. در نقطه اوج حرکت، با یک حرکت انفجاری بلافاصله آرنج‌ها را صاف کرده و به سمت بالا آمده تا کف دست‌ها از زمین بلند شوند.
  6. حال به نقطه شروع بازگردید.
  7. با توجه به تعداد تکرار برنامه همین کار را انجام دهید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر